Opleidingen

HACCP begeleiding en bewustmaking

Onze voedingsspecialisten leiden uw medewerkers op tot interne HACCP-experten, en werken vervolgens met dit team één of meerdere HACCP-studies uit, aan de hand van een logisch stappenplan. Wij beheersen daarin
zowel de technische, chemische, fysische en micro-biologische aspecten, als de wettelijke vereisten.

Het geheel resulteert in een certificeerbaar HACCP-systeem, gedragen door alle betrokkenen in uw organisatie en, indien vereist, compatibel met uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Hygiëne training

Een op maat verfijnde training om uw medewerkers bewust te maken van de hygiënerisico’s en -regels binnen uw organisatie. Ons uitgangspunt is steeds uw specifieke situatie, die zeer pragmatisch wordt benaderd in de ‘taal’ van de doelgroep, geïllustreerd met tal van praktische voorbeelden.

 

Hygiëne Auditor Training

Een doe-training om hygiëne-indicatoren te leren identificeren en beoordelen, de juiste analysemethoden te selecteren en de resultaten te evalueren. Met direct bruikbare tips om het hygiëne-bewustzijn binnen uw organisatie te stimuleren en te onderhouden.

 

lnterne Auditor training

Zigomar initieert het ontwikkelingsproces van interne auditor naar interne coach. In een driedaagse training wordt, naast de audit-technische vaardigheden, vooral aandacht besteed aan de attitudes en de persoonlijke competenties van de deelnemers.