Strategisch management

ZIGOMARS TOTAL SYSTEMS APPROACH

Integratie van managementpijlers

Kwaliteit-, veiligheids- en/of milieumanagement, … : Zigomar combineert de pijlers van uw bedrijfsvoering vanuit een globale systeembenadering, binnen een strategische visie en een geschikte bedrijfscultuur. Wij begeleiden het ontwikkelingsproces, helpen u competenties en kennis efficiënt te managen en prediken de eenvoud van het complexe.

Hoshin (Policy Deployment)

Verandering is de enige zekerheid voor de toekomst. Zigomar biedt leiders, topmanagement en zaakvoerders een helder denk­kader en een pragmatische benadering voor de ontplooiing van hun visie en leiderschap. Wij brengen een bewustmakingsproces op gang over uw corporate mission, uw bedrijfsstrategie en de implementatie ervan.

Bedrijfscultuurmanagement

Verandering is slechts dan succesvol indien de cultuur (waarden en normen) en het klimaat (gedragsregels en -procedures) van uw organisatie die verandering ondersteunen. Zigomar staat garant voor een subtiele doorlichting van uw bedrijfscultuur en geeft een energieke aanzet tot het beheersen ervan: van analyse, over diagnose naar actie, perfect geënt op uw bedrijfsstrategie.

State-of-the-Art Servicing Contract

Talrijke redenen verplichten u uw organisatie voortdurend op een kritische manier te bewaken en te verbeteren: een permanente uitdaging die Zigomar samen met u wil aangaan. Onder vorm van een servicing contract bieden wij u een professionele begeleiding aan, waarbij u mee bepaalt waar de accenten moeten liggen. Met ondermeer: coaching ter plekke, helpdesk, klanten­platformen, info over nieuwe trends en ontwikkelingen, upgrades, enz ….

Zigomar wil tenslotte graag uw partner zijn bij het opzetten van een Select Supplier Programma of het uitvoeren van een Customer Survey of een Personeelstevredenheidsonderzoek.