Opleiding voor interne auditors

In onze opleiding leer je hoe je je taak als intern auditor optimaal kan uitvoeren. Volgende punten komen hierbij aan bod:

  • De onafhankelijkheid van de auditor
  • Het auditplan
  • De voorbereiding van een audit
  • Hoe bepaal je de reikwijdte van je audit
  • Welke personen betrek je bij je audit
  • De visuele audit
  • Het auditgesprek
  • Documentaire audit
  • Het verwerken van je bevindingen
  • De terugkoppeling en opvolging van de resultaten

Contacteer ons voor de datum van onze volgende opleiding “Interne auditor”.

Opleiding voor interne auditors